Jouko Miettinen: Nyt soi unisono hiilinielukuoro

25.03.2019 00:00

Auringon energia kuuluu erottamattomasti maapallon elämään.  Kaikki muu energia, fossiilinen tai ydin, on extraa ja lisää maapallon energiasaldoa.  Ydinvoima lämmittää vaikka sen CO2-päästöt (hiilidioksidi) ovat 0 ja vaikka laskuista unohdettaisiin voimaloiden ja jäteluolastojen rakentaminen, purkaminen, uraanin ja polttoainesauvojen tuotanto jne. 2/3 ydinenergiasta hukkuu lauhdevesien mukana meriin.  Merien kautta lämpö siirtyy ilmakehään ja maaperään.  Se sulattaa jäätiköt ja vapauttaa ikiroudan metaanin.  Maapallon on oltava neutraali myös energian suhteen, ei vain hiilen.

Sekin 1/3 ydinenergiasta, joka menee ihmisen hyötykäyttöön, lämmittää kiertäessään ihmisten härpäkkeissä.   Ilmakehän lämpeneminen on oire jostakin, ei syy.  Auringon aktiivisuuden syklit ovat hitaita, mutta muutokset suuria ja niihin emme voi vaikuttaa.  Ihmiskunta on vastuussa niistä toimistaan, jotka sysäävät luonnon prosessit epätasapainoon.  Niitä on paljon muitakin kuin hiilen kiertokulku luonnossa.  Nyt sillä ja ydinenergialla yritetään ratkaista kaikki ongelmat. Lämpeneminen on yhtä vaarallista riippumatta siitä mistä lähteistä se on peräisin.

Ympäristö- ja työllisyystavoitteiden saavuttaminen velkatalouden ehdoilla aiheuttaa kierteen, joka vaatii lisää kasvua ja kulutusta niiden rahoittamiseksi.  Uskomme rahaan ja ydinvoimaan, EU-komission ehdotus on 80 uutta voimalaa.  Kaikki niiden tuottama valtava energiamäärä myös lämmittää.  Sillä rakennamme ympäristöystävällisempiä autoja, lentokoneita, risteilyaluksia, kaupunkeja, biometsätaloutta jne.  Ne tarvitaan, jotta ihmiskunta voi kuluttaa entiseen malliin muuttamatta elintapojaan. Yrityksille, sijoittajille ja vientiteollisuudelle maapallomme resurssit ylittävä kasvu voi tarjota tilapäisesti pikavoittoja, mutta huonoja diilejä maapallolle ja koko ihmiskunnalle.

Läntinen maailma on ylittänyt aineellisen hyvinvoinnin elämänlaatua parantavan tason jo kauan sitten, mutta saanut myös epävarmuuden ja epätasa-arvon.  Väestöräjähdys ja länsimaiset kulutusihanteet ovat mannaa velkatalous- ja raha-apparaatille, mutta myrkkyä ympäristölle.  Maapallon on oltava myös väestöneutraali.  Niin kauan kuin pyrimme kasvuun joka sektorilla, tulevaisuutemme ei ole kestävällä pohjalla.  Tilaa ja tarvetta onkin vain hengen ja älyn kasvulle.

Ilmaston lämpeneminen ja siihen vaikuttavat tekijät ovat vain jäävuoren huippu tähyttäessä kohti kestävämpää kehitystä.  Lämpömittaria parempi epätasapainon mittari on ylikulutuspäivä, joka Suomen osalta oli viimeksi 8.4.

CO2, josta on tehty syntipukki, on itse asiassa kaiken elämän edellytys.  Kuu on kyllä hiilineutraali, mutta siellä ei ole myöskään elämää.  Juuri CO2 siirtää auringon energiaa elollisen luonnon käyttöön.  Ilman sitä loppuu myös happi.  Happi (O2) vapautuu CO2:sta fotosynteesissä klorofyllissä, joka on hiilinielun pienin yksikkö. 

 

Jouko Miettinen

eduskuntavaaliehdokas 176
Varsinais-Suomen vaalipiiri