Pidetään koko Suomi asuttuna!

Virpi Honkanen 4.4.2019

 

Kimmo Kautio

 

Ilmastonmuutoskeskustelusta on syntynyt myrkky pohjoisen elinkeinoille. Olisikin syytä muistaa, että kun kivillä aletaan etelästä pohjoisen ihmisiä heittelemään, käännetään keskustelu siihen, että lähes kolme neljäsosaa päästöistä tulee energiasta. Helsinkiä lämmitetään kivihiilellä.

Suomella on mittavat uusiutuvat luonnonvarat kuin millään muulla EU:n jäsenmaalla. Uudella teknologialla kehitetään innovaatioita, joilla näiden metsien, peltojen, vesien ja soiden tuottamien raaka-aineiden jalostusastetta ja -arvoa voidaan huomattavasti kohottaa.  Meillä on myös maaperässä rikkauksia, mutta niitä on pyrittävä jalostamaan mahdollisimman pitkälle omassa maassa. Lainsäädäntöä on muutettava niin, että saamme kaivostoiminnasta enemmän hyötyä Suomelle ja kaivospaikkakunnille.

Jokseenkin on kummallista, että lehmä on pitänyt meidät hengissä 10 000 vuotta, mutta nyt siitä tehdään rikollinen? Meidän metsät ovat meidän hyvinvointimme perusta, mutta niitä ei saisi enää hyödyntää? Pitkien matkojen maassa dieselillä ei saisi enää ajaa, miten sitten hoidamme kuljetukset, ihmisten työmatkat ja maanviljelyn?

Ehkä etelän ihmiset ovat unohtaneet, että ruoka ei kasva kaupassa, vaan maaseudulla. Huoltovarmuudenkin takia meidän pitäisi tukea suomalaista maataloutta ja paikallisia elinkeinoja.

Näistä vaaleista pyritään tekemään ilmastovaalit, mutta todellisuudessa Suomen pahin sisäinen uhka on kansakunnan kahtiajakautuminen. Pidetään huoli siitä, että tämä kehitys ei jatku.

Virpi Honkanen

Kansanedustajaehdokas Oulun vaalipiiri