Oppiminen, maailman vaikein asia

Veli Miettinen 9.4.2019

 

Veli Miettinen

 

Oppiminen on uuden tiedon omaksumista niin, että aivoihin tallentuu uudesta opittavasta asiasta malli jota käytetään opitun asian hyödyntämiseen myöhemmin kun tarvitaan sitä käyttää uudessa tilanteessa. Jos kyseessä on aiemmin osattu asia kyse ei ole oppimisesta vaan aiemmin opitun asian hyödyntämisestä.

Muistan kun professori Matti Suonperä luennoi aivojen toiminnasta ammatillisessa opettajakorkeakoulussa Hämeenlinnassa v.1993. Hän sanoi: ”Teidän tulee tulevina opettajina tietää miten ihmisen aivot toimivat, oppiminen on maailman vaikein asia”.

Opettaja voi saada oppilaan ahdistumaan niin, että kaikki oppiminen käy mahdottomaksi jos hänellä ei ole kärsivällisyyttä asettua oppilaan asemaan ja aaltopituudelle. Näin voi käydä jos opettaja pitää opetettavaa asiaa itsestään selvyytenä ja odottaa, että oppilas omaksuu opetettavan asian välittömästi. Opettajan on kunnioitettava oppilasta ehdottomasta oppilaan lähtökohdista riippumatta.

Jos kunnioittamista ei synny opettajan ja oppilaan välille se voi vaikeuttaa kaiken myöhemmin opetettavan asian omaksumista. Pahin virhe mitä tällöin voi tapahtua on se, että oppilaalle kirjoitetaan ns. HOJKS ja siihen maininta, että jos normaaliarvosanojen tasoa ei saavuteta annetaan oppilaalle mukautettu arvosana eli tehdään oppilaasta ns. tähtioppilas.

Tilanteen korjaaminen myöhemmin on hyvin vaikea ja kallis prosessi. Siihen tarvitaan huippuammattitaitoa, jota ei ole kuin pitkälle koulutetuilla eritysopettajilla. Usein vaatii, että oppilaalle annetaan yksilöllistä erityisopetusta, jotta vahinko saadaan korjattua. Jos sitä ei korjata oppilaan tuleva elämä voi vaikeutua kun opinnot eivät ole suoritettu. Tämä koituu yhteiskunnalle hyvin kalliiksi jos oppilas syrjäytyy. Puhutaan jopa miljoonista euroista yhden syrjäytyneen oppilaan kohdalla.

Tämä asia on jokaisen opettajan ja koulutuksen järjestäjän vastuulla. Tämä ei ole leikin asia. Koulun johdolta vaaditaan korkeaa ammattitaitoa, eettistä ajattelua ja moraalia.

 

Veli Miettinen

eduskuntavaaliehdokas 167
Oulun vaalipiiri