Lukutaidon kehittäminen koulussa

Veli Miettinen 7.4.2019

 

Veli Miettinen

 

07.01.2019 Ylen aamu-tv ohjelmassa tuli esille asia, että Elinkeinoelämän keskusliitossa ollaan yrittäjien mielestä huolissaan koululaisten lukutaidon heikkenemisestä. On perustettu Ankka hanke, jossa on mukana Elinkeinoelämän keskusliitto ja 13 yritystä. Hankkeen suojelijana on tasavallan presidentin puoliso Jenni Haukio. Ohjelmassa keskusteltiin  mistä poikien lukutaidon heikkeneminen johtuu ja vapaaehtoinen lukeminen on heikentynyt hyvin voimakkaasti. Syyksi nähtiin digitaalisten välineiden  ja niiden mukana pelaamisen lisääntyneen niin, että aikaa lukemiselle ei jää.  Miten koululaisia voitaisiin aktivoida lukuharrastuksen lisäämiseen. Ohjelmassa oli mukana EK:n Mirja Hannula, OP:n pääjohtaja Timo Ritakallio ja OAJ:sta luokanopettaja Marko Jokinen

Asia on varmasti tärkeä yleisen sivistyksen säilymisen ja kehittymisen kannalta. Mieleeni tuli yli 60 vuoden takaa kansakoulun opettajani Jouko Tuhkasen metodi lukutaidon kehittämiseksi. Hän luetti jokaisella oppilaalla lukukirjasta pienen kappaleen ääneen niin, että toiset seurasivat ja merkitsivät virheet ylös. Opettaja seurasi myös lukemista ja laski virheet. Luokan seinällä oli taulukko, johon jokaisen tulokset merkittiin tunnin jälkeen. Kun lukuvuoden kuluessa virheitä ääneen lukemisessa ei enää kenelläkään esiintynyt, tulosten kirjaaminen lopetettiin, mutta tulostaulukko säilyi luokan seinällä lukuvuoden loppuun. Silloin ei ollut tukiopettajia tai koulunkäyntiavustajia.

En tiedä käytetäänkö menetelmää nykyään peruskoulussa, mutta tuntuisi, että sillä olisi käyttöä vieläkin. Kun mukana hankkeessa on OP:n pääjohtaja Timo Ritakallio, joka on myös Suomen Olympiakomitean puheenjohtaja, niin voitaisiin herättää tämä lukukilpailu henkiin. Siitä voitaisiin järjestää vuosittain Suomenmestaruuskilpailut ja myydä se myöhemmin kansainväliseksi kilpailuksi niin kuin Pisa tutkimuksessa. Koulussa oppilaat voitaisiin vapauttaa lukukilpailusta tietyn tason saavuttamisen jälkeen.

 

Veli Miettinen

opettaja
eduskuntavaaliehdokas 167
Oulun vaalipiiri