Kohti inhimillisempää politiikkaa

Virpi Honkanen 24.2.2019

 

En ole yksityissektoria vastaan.  Päinvastoin olen sitä mieltä, että nimenomaan aloittavia yrittäjiä tulisi tukea enemmän, jotta he voivat kasvattaa toimintaansa ja työllistää useampia ihmisiä.

Mutta se, että osa kansalaisista nähdään vain yhteiskunnan kulueränä tai hädänalaisten ahdinko hyödynnettävänä voiton tekemisen mahdollisuutena, suututtaa. Uutisoinnit Attendon tai Esperin omistamien hoivakotien vanhusten hoivan puutteista tai Touhulan päiväkotien tarjoamasta varhaiskasvatuksesta, ovat järkyttävää ja pysäyttävää luettavaa. Epäkohdat liittyvät muun muassa perushoitoon ja henkilökunnan mitoitukseen.

Ruotsissa herättiin jo aikaisemmin hyvinvointipalveluiden tuotannossa siihen, että yritykset ovat takoneet omistajilleen suurempia voittoja kuin pörssiyritykset keskimäärin. Samalla huomattiin, että ulkoistaminen ei parantanut palvelujen laatua, tehokkuutta tai säästäneen kustannuksia. Varsikin palveluyritykset lisäävät voittojaan kuluista säästämällä, esimerkiksi laiminlyömällä vanhusten hoitoa, kehittämällä uusia säästökohteita ja palkkaamalla huomattavasti vähemmän ja heikommin koulutettua henkilökuntaa, kuin paperilla oli sovittu. Gerontologian professori Marja Jylhä onkin todennut, että moni vanhus sanoo suoraan, että ei ole toivottu ihminen, vaan kuluerä. Näinkö me kohtelemme niitä ihmisiä, jotka meille tätä maata ovat rakentaneet? Ovatko he sen ansainneet? Toki uskon, että on olemassa myös yrittäjiä, jotka pystyvät ja haluavat tarjoamaan vanhuksille ihmisarvoista hoivaa.

Toinen ”roskaläjä” hallinnon kannalta näyttänee olevan työttömät. Heitä voi potkia aktiivimallilla. Tuntunee siltä, että malliin liittyy ihmiskäsitys, jonka mukaan työtön on saamaton, osaamaton, laiska ja työtä väistelevä olio. He ovat syyllisiä omaan asemaansa ja työttömyys tietenkin nähdään yksilön omana vikana. Toisaalta tulee muistaa, että työttömien joukossa on huomattavan paljon korkeasti koulutettuja. Olisikin syytä kysyä, opiskelivatko he ainoastaan sen takia, että päätyisivät työttömiksi? Jostain syystä vain koulutus ja osaaminen ei vain työnantajaa kiinnosta. Ex-kollegani VTT Otto Kanervo ja Anu Lindgren Votto ry:stä tiivistivät ongelman seuraavasti: Työmarkkinoilta tuleva viesti on parhaillaan erittäin ristiriitainen. Yhtäältä työnantajille suunnatut kyselyt antavat ymmärtää, että Suomessa olisi mittava pula osaavista työntekijöistä. Toisaalta taas monen työnhakijan kokemus on, että työtä on vaikea löytää hyvästä koulutuksesta ja osaamisesta huolimatta.

On aika kääntää yhteiskunnan rattaat uuteen suuntaan. Politiikkaa tehdään kansalaisten, ei vain rahan ja talouden vuoksi.

 

VTT, KM Virpi Honkanen