Ainakin seitsemän syytä äänestää

Tiina Arlin 11.3.2019

 

Äänestämättä jättäminen on ääni nykyisen menon jatkumiselle, nukkuminen vaaleissa ei auta Sinua eikä heikommassa asemassa olevaa suomalaista.

Köyhien köyhtymistä eivät oikeistopuolueet pysäytä ja leipäjonot jatkaisivat kasvuaan.  Yritystuista löytyisi varmasti karsittavaa ja näin saataisiin varoja pienimpien eläkkeiden ja työttömyyspäivärahojen korotuksiin. Sulle mulle - lehmänkaupat pois politiikanteosta.

Työttömien kyykytys ja aktiivileikkuri on lopetettava ja vihapuhe työttömiä kohtaan kitkettävä. Palkattoman työn teettäminen lopetettava jotta veronmaksajia on enemmän. Perheen perustaminen silpputyön ja palkattoman työn varaan ei ole innostava lähtökohta nuorille.

Koulutukseen tarvitaan resursseja ja muutoksia, jotta meillä on työntekijöitä tulevaisuudenkin tarpeisiin. Maksuton toisen asteen koulutus ja oppivelvollisuusiän nosto auttavat nuoria elämässä eteenpäin. Enemmän lähiopetusta ja vähemmän etäopiskelua tuo päivärytmin ja tarvittavan tuen nuoren elämään.

Vanhusten hoito ja kohtelu on saatava lain määräämällä hoitajamitoituksella ja hoitajien soveltuvuuden varmistamisella inhimilliseen kuntoon.  Haamuhoitajat, bisneksen teko heikompien kustannuksella ja verokikkailua harrastavat pörriäiset saatava kuriin.

Maahanmuuttopolitiikan tule olla hallittua ja inhimillistä. EU:n tulee valvoa paremmin ulkorajoja ja jos se ei onnistu niin tulee sisärajatarkastukset palauttaa. Hädässä olevia tulee ensisijaisesti auttaa lähtömaissa, jotta kenenkään ei tarvitse jättää omaa kotiaan ja tuttua kulttuuriaan. Ensisijaisesti autettavia ovat lapset, naiset ja vanhukset, sillä he ovat aina heikommassa asemassa.

Sotesopan hämmennys on lopetettava, emme tarvitse suuruudistusta vaan perusterveydenhoitoon lisää ammattitaitoisia lääkäreitä ja hoitajia. Varmistettava hoitoketjujen katkeamattomuus ja tarvittavan avun saanti läheltä ja nopeasti. Toimivat mallit kopioitava maan sisällä. Ei turhia hallintohimmeleitä vaan resurssit asianmukaisiin palkkoihin ja riittävään henkilöstömäärään hoitoalalla.

Tuloerojen kasvun pysäyttäminen tarvitsee uudet päättäjät.  Vanhoilla keinoilla ei synny uusia tuloksia. Uusia kasvoja ja uusia puolueita tarvitaan eduskuntaan.  

Minua voi äänestää Tähtiliikkeen listalta Uudellamaalla. Inhimillisyyttä päätöksentekoon!