TIINA KESKIMÄKI

EU-asioiden ammattilainen.

KTM
Vantaa

Keskimäki opiskeli 90-luvun alussa Svenska social- ja kommunalhögskolanissa julkishallintoa, viestintää ja tilastotiedettä. Samalla Keskimäki opiskeli Svenska handelshögskolanissa kansainvälistä yrityshallintoa ja kieliä.

Vuonna 1993 Keskimäki työskenteli opiskelujensa ohella tiedottajana vastaperustetussa ulkoministeriön Eurooppatiedotuksen informaatiopisteessä Mannerheimintiellä. Seuraavana vuonna Keskimäki veti Eurooppatiedotuksen bussikampanjan Utsjoelta Hankoon informoiden suomalaisia tulevasta EU-kansanäänestyksestä ja EU-jäsenyydestä.

Vuonna 1997 Keskimäki aloitti työt silloisessa Ulkomaankauppaliitossa. Tehtävä oli koordinoida yritysvaltuuskuntia tasavalla presidentti Martti Ahtisaaren valtiovierailujen ja ministereiden ulkomaanvierailujen yhteyteen. Keskimäen työtehtäviin kuului myös Suomeen saapuvien korkean tason yritys- ja mediavierailujen koordinointi ja yrityskontaktit.

Vuodet 2000-2002 Keskimäki työskenteli Finpron Haagin vientikeskuksessa konsultoiden suomalaisten ICT-alan pk-yritysten markkinoilletulossa ja markkina-aseman vahvistamisessa UK-Benelux maissa.

Palattuaan Hollannista Keskimäki työskenteli Finpron Hankeneuvontapalveluissa Helsingissä markkina-asiantuntijana konsultoiden yrityksiä erityisesti kansainvälisten kehitysrahoituslaitosten toiminnasta, hankkeista ja rahoituksesta. Keskimäki osallistui myös Finpron hallinnoimaan Afganistanin jälleenrakennusprojektiin ja kokosi yritysvaltuuskunnan vierailun Kabuliin ja Islamabadiin.

Vuosina 2003-2005 Keskimäki veti Finpron vientikeskusta ja Hankeneuvontapalvelut-yksikköä Manilassa Filippiineillä. Keskimäki oli myös Suomen virallinen yhteyshenkilö Aasian kehityspankkiin ja osallistui Suomen edustajana, kaupallisena neuvoksena EU:n Filippiinien delegaation toimintaan.

Palattuaan Suomeen Keskimäki työskenteli vuoden Finpron pääkonttorilla ICT konsulttina, Globaalin Infrastruktuuri & Logistiikka tiimin jäsenenä ja Learning Coachina, painopistealueinaan kansainvälisen liiketoiminnan kehitys ja markkinoilletulostrategiat.

Vuonna 2006 Keskimäki siirtyi Loviisan kaupungin palvelukseen elinkeinopäälliköksi. Työsarkana oli elinkeinoyksikön vetäminen, elinkeinotoimintojen koordinointi ja strategisten hankkeiden kehittäminen, mm. Vihreä moottoritie -hankkeen ohjausryhmän sihteerinä toimiminen.

Vuodesta 2011 lähtien Keskimäki on toiminut perustamansa Fenix ry:n halituksessa pyrkimyksenään paljastaa suomalaista korruptiota erityisesti oikeuslaitoksessa, poliisissa ja syyttäjänviranomaisessa sekä edesauttaa korruption ilmiantajien suojelua.

Keskimäki oli ehdolla kokoomuksen riveistä vuoden 2012 kuntavaaleissa Vantaalla ja vuoden 2017 Reformi -liikkeen riveistä. Kevään 2019 eduskuntavaaleissa Keskimäki oli ehdolla Reformi Uusimaan yhteislistalta.

Yhdysvalloissa vietetyn vaihto-oppilasvuoden ja ulkomaantyöskentelyn ansiosta Keskimäellä on erittäin vahva englanninkielen taito. Ruotsinkieli on vahva erityisesti ruotsiksi suoritettujen korkeakouluopintojen ja Loviisan työkielen vuoksi. Lisäksi Keskimäki harrastaa jatkuvasti ranskankielen opintoja ja on suorittanut mm. DELF B2-tutkinnon. Saksan ja hollannin perusteet ovat myös hallussa.

Keskimäellä on naimisissa ja hänellä on kaksi, vuosina 2007 ja 2009 syntynyttä alakouluikäistä lasta. Harrastuksikseen hän mainitsee ranskankielen, lukemisen, mökkeilyn ja yhteiskunnallinen vaikuttamisen.