JUSSI NURMI

yrittäjä, liikennöitsijä
Ruovesi

Jussi Nurmi on Tuusulassa lapsuutensa elänyt ja parikymmentä vuotta sitten Ruovedelle, suvulle kuuluneelle tilalle muuttanut, perinteisiä kristillisiä arvoja kunnioittava eurooppalaistunut maalaishenkinen sotilasperheen kasvatti.

Jussi Nurmella on 20 vuoden kokemus kansainvälisestä työskentelystä Keski-Euroopassa mm. tieliikenteen ja ajoneuvologistiikan parissa. Politiikkaan hän on lähtenyt mukaan halusta ja mahdollisuudesta vaikuttaa yhteiskunnan ja tavallisen ihmisen asioihin ja tehdä Suomesta turvallisempi ja vakaampi valtio elää.

Tärkeitä asioina hänelle ovat liikenteen ja tieverkoston kehittäminen sekä kotimaisten yritysten kilpailukyvyn ja työpaikkojen turvaaminen myös kuljetusalalla, kotimaisen maatalouden ja maaseutuelinkeinojen jatkuvuuden turvaaminen sekä byrokratian helpottaminen.

Haittamaahanmuuton vähentäminen ja turvapaikkajärjestelmän väärinkäytön valvonnan lisääminen ja epäkohtiin puuttuminen sekä EU:n pakolaispolitiikan uudistaminen ja avun tarjoaminen lähtömaissa ovat hänen asialistallaan. EU-tasollakin tarvitaan perinteistä Alkiolais-Kekkoslaista politiikkaa.
Jussi Nurmen mielestä Unionia on kehitettävä itsenäisten valtioiden liittona ja edustajamme on puolustettava kansallisia etuja. Hän näkee tärkeinä asioina kansallisen määräysvallan ja kansallisen puolustusjärjestelmän säilyttämisen sekä kehittämisen ja reserviläistoiminnan edellytysten huomioinnin. Liittovaltiokehitystä ei tule jatkaa.

Ilmastopolitiikassa ja kehityksessä on hänen mielestään noudatettava maltillista linjaa, mutta silti kehitystä tarvitaan. Köyhyyden torjunta ja syrjäytymisen ehkäiseminen otettava erityisesti huomioon. Kauppayhteistyön kehittäminen ja kompromisseistä pakotteissa sovittava