HANNU L. SUOMINEN

on meribiologi, tiedemies ja innovaattori kansainvälisessä ympäristönsuojelu-liiketoiminnassa.

FT, toimitusjohtaja
Espoo

EU-vaalien ehdokkas nro 227.

”Näkyykö turkin hihasta tähtiä?”:

Leikimme lapsina leikkiä, jossa kaveri pantiin lattialle selälleen makaamaan ja hänen päälleen asetettiin turkki (isän lammasturkki) niin, että hihasta näki ylös. Sitten kysyttiin, että näkyykö tähtiä? Kun vastaus oli, että ei näy vielä, kaadettiin hihan läpi kylmää vettä ja kysyttiin: ”Näkyykö tähtiä nyt ”?

Hauska yllätys ja riemun kiljahdus jäivät pysyvästi mieleen.

Nyt pimeällä taivaalla näkyy tähtiä siellä, missä ilma on vielä puhdas ja kirkas ja taivas pilvetön. Kevätaamun koittaessa Euroopan Unionin taivaalle nousee uusi aurinko ja satunnaisista pilvistä sataa vettä. Jos sade tulee ennen juhannusta, se sataa suoraan laariin. Muussa tapauksessa turvaudutaan varastoihin – jos niitä vielä jollakin on.

90-luvun lopussa – pahimman laman päätteeksi – Euroopassa levisivät hullun lehmän tauti ja sikarutto. Rakensimme silloin Hollannissa ensimmäisen vesilaitoksen, joka vuonna 1997 tuotti ensimmäisen kerran juomavettä karjan lannasta. Lopetimme 1998 kun lannan käsittely kiellettiin tautien leviämisen pelossa. Hollannissa yksin Brabandin alueella pakkoteurastettiin 3 miljoonaa sikaa ruton pysäyttämiseksi. Sikamäärä – 15 miljoonaa sikaa – yhtä paljon kuin ihmisiä Hollannissa - kiintiöitettiin puoleen.

Samaan aikaan Hollannissa ja Britanniassa syötettiin teurastusjätteet lehmille – kannibaaleja kun olivat? Siitä levisi prioni ja hullun lehmän tauti ja karjaa tuhottiin polttamalla miljoonia ruhokiloja. Brittiviljelijät protestoivat ja vaativat, että ihmisten on syötävä ”vain vähän saastunutta mutta vaaratonta lihaa”, koska kysymyksessä oli heidän elinkeinonsa ja tulevaisuutensa.

Muutamia vuosia myöhemmin Venäjän armeijan ruokavarastoista löytyi 90-luvun lopulla pakastettua ”hyvän näköistä ja halvalla ostettua naudanlihaa”.

Thunbergien, Röhnbergien, Virtasten ja Lahtisten lapset – nyt tarkkana: Eduskuntavaalien jälkeisissä hallitusneuvotteluissa kaatuvat loputkin Suomen metsät kannikoiksi. Teidän huolenne ilmaston puolesta hukkuu metsäteollisuuden koneiden meluun kun metsien hiilinielut
parturoidaan ja ”haravoidaan”, etteivät karikkeetkaan syty palamaan. Trumppikin ”oivalsi” metsäpalojen syyt ja seuraamukset!

Metsien vai metsäteollisuuden tuho? Hengittäkää lapset ja aikuisetkin syvään raikasta ja viileää ilmaa, kun vielä voitte. Tutustukaa kotisivuihini (www.hannulsuominen.fi) niin huomaatte, että teidän ei tarvitse vaipua epätoivoon, koska on vaihtoehtoja, joilla Teidän tulevaisuutenne näyttää valoisammalta kuin olisitte voineet uskoakkaan.

Jotkut meistä aikuisista välittävät ja huolehtivat teistä ja tulevaisuudestanne kehittämällä kestäviä vaihtoehtoja metsien, järvien ja ilmaston tuhoajille.

Älkää antako heille periksi, vaan kertokaa kaikille, että Euroopan ja koko maapallonkin tulee valaisemaan uusi aurinko, joka ei polta karrelle.

Ihmislajin turvallinen tulevaisuus:

Puhdas ilma, vesi, ravinto ja energia ovat meille kaikille välttämättömiä hyvän elämän edellytyksiä. Niiden vapaa saatavuus kaikkialla kuluu ihmisen perusoikeuksiin. Suurimmalla osalla ihmiskunnasta ei näitä perusoikeuksia vielä ole tai ei enää ole.

Huoli ympäristön tilasta on innostanut tohtori Suomista, hänen ystäviään ja työtoverieitaan kehittämään kokonaisvaltaisia tieteellisiä ratkaisuja, joilla luonnon tasapaino voidaan palauttaa ja ylläpitää kestävällä tavalla siten, että ihmisten terveys ja elintaso kohoavat.

Vankalta teoreettiselta perustalta tehdyt havainnot ihmisen luontoa tuhoavasta toiminnasta ovat motivoineet tutkimaan ja kehittämään uusia teknologioita, joilla voidaan korvata luontoa ja ihmistä vahingoittavia tuotteita ja tuotantotapoja.

Kehittetyillä menetelmillä, tuotteilla ja palveluilla saadaan puhdas ilma, vesi, ravinto ja energia kaikkien käyttöön vapaasti ja pysyvästi. Tähän perustuva elämäntapa on jo todellisuutta omassa elämässämme.

Nollapäästömenetelmät ja -laitteet noudattavat fotosynteesin ja biologisen hapetuksen – luonnon kiertokulun – perusperiaatetta. Siksi ne ovat täydellisessä tasapainossa luonnon kanssa ja varmistavat kestävän, tasapainoisen kehityksen.

Nollapäästöteknologia on teollisen materiaalin valmistuksessa, käytössä, kierrätyksessä ja energian tuotannossa uusi, mutta ihmisen hyvinvoinnin kannalta välttämätön periaate, sillä muuten teollisen toiminnan haittavaikutukset kasautuvat hallitsemattomiksi.

Tohtori Suomisen johtamassa kansainvälisessä tuotekehityksessä on koko ajan ollut mukana monipuolinen joukko tieteen ja teknologian osaajia ja asiasta kiinnostuneita muitakin yrittäjiä, mikä on tehnyt keksinnöt, tuotteiden suunnittelun, valmistuksen ja tuotteitten kaupallisen hyödyntämisen mahdolliseksi.

Tuotekehityksen tulosten kaupallistamiseksi hän on perustanut yhtiöitä sekä Suomessa että USA:ssa markkinoimaan omia ja yhteistyökumppaneiden kanssa kehitettyjä, patentoituja ja valmistettuja nollapäästömenetelmiä ja -tuotteita. Hänen yhtiöittensä perustana ovat olleet puhtaaseen luontoon liittyvät harrastukset kuten purjehdus, sukellus, metsästys ja kalastus sekä luonnontieteisiin keskittynyt yliopistoura.

Kehitystyön tulosten toimeenpano on vaatinut osallistumista yhteiskunnan demokraattiseen kehittämiseen myös politiikkaan osallistumalla.

Tohtori Suomisella on 40 vuoden kokemus kansainvälisestä ympäristönsuojeluun liittyvästä poliittisesta sääntelystä ja teollisesta liiketoiminnasta. Tänä aikana ja tästä aiheesta hän on jättänyt 46 alkuperäistä patenttihakemusta. Niiden pohjalta on myönnetty ja julkaistu 153 kansainvälistä patenttia sekä yli 300 patentteihin liittyvää dokumenttia.

Viimeisten 30 vuoden aikana hän on suunnitellut ja toimittanut yli 300 tieteellis-teknologista projektia 45 maahan sekä teollisuusmaihin että kehittyviin- ja siirtymätalousmaihin