TULEVAISUUS RAKENNETAAN NYT

Kaikille lapsille kokoaikainen päiväkotipaikka, ei lapsia eriarvoiseen asemaan vanhempien työmarkkina-aseman mukaan.                       

Oppivelvollisuuden pidentäminen niin, että kaikki nuoret suorittavat toisen asteen koulutuksen.

Pelkällä peruskoulupohjalla ei tässä maassa työllisty.

Toisen asteen koulutus maksuttomaksi, ei lukukausimaksuja eikä kuluja oppimateriaalista.

Kouluihin lukujärjestykset joiden mukaan koulua käydään eikä opiskelua jätetä itseopiskeluksi, jolloin monilta puuttuu opiskeluun tarvittava tuki. Päivärytmi on tärkeä koulussa, valmentaa työelämään.

Koulusta ei tule päästä ulos päästötodistuksen kanssa jos ei läpäise opetussuunnitelman mukaisia vaatimuksia. Kouluista ei voi valmistua ilman luku- ja kirjoitustaitoa tai kykyä suoriutua yksinkertaisista laskutoimituksista.

Koulussa on oltava toimiva terveydenhuolto koulukuraattoreineen ja psykologeineen ennaltaehkäisemässä ongelmien synty. Lasta ei jätetä yksin ongelmineen kouluaikana.

Opiskelun on oltava mahdollista kaikille vanhempien varallisuuteen katsomatta.

Rakennetaan ja korjataan koulutkin muistaen että, halvalla ei saa hyvää. Kenenkään ei pidä pelätä, että katto tippuu niskaan tai että sisäilman hengittäminen aiheuttaa loppuiän sairastamista. Puhdas sisäilma tarkoittaa myös hajusteiden vähentämistä päiväkodeista, kouluista ja muistakin julkisista tiloista. Hajusteiden käyttö ei ole pakollista mutta hengittäminen on.

Kasvatetaan tasa-arvoisia, terveitä ja fiksuja tulevaisuuden toivoja!