Tähtiliike vaatii Jouko Jokisen erottamista, pyrkii hallintoneuvostoon

12.4.2019

 

Yleisradion vaaliohjelmista vastaava toimittaja Jouko Jokinen on toiminut hallintoneuvoston antamien ohjeiden vastaisesti, kun hän on sulkenut eduskuntapuolue Tähtiliikkeen niille järjestettyjen vaalikeskustelujen ulkopuolelle.

Hallintoneuvosto päätti 4.12.2018, että

”Radion ja television erillisissä puoluekohtaisissa vaaliohjelmissa edustettuina ovat eduskuntapuolueet. Eduskunnan ulkopuoliset puolueet pääsevät esittelemään näkemyksiään erillisessä näiden puolueiden vaalikeskustelussa.”

Jokinen perusteli eduskunnan oikeusasiamiehelle antamassaan selvityksessä päätöstään:

”Vaaliohjelmista on tehtävä sekä toimituksen että erityisesti yleisön näkökulmasta hallittavia ja mahdollisimman laadukkaita. Vaaliohjelmien rakenteen kannalta yhdeksän puoluetta on yläraja.”

Jokisen tiedossa oli, että keskusteluihin oli tulossa 19 puoluetta, joista kymmenen eduskuntapuoluetta. Eduskuntapuolue Tähtiliikkeen olisi tietysti pitänyt olla eduskuntapuolueiden joukossa. 

On käynyt ilmi, että hallintoneuvoston antamaa ohjeistusta on rikottu myös maakuntatasolla. Lapissa Tähtiliikettä ei kutsuttu eduskuntapuolueiden vaalikeskusteluun, vaikka puolueella on tästä vaalipiiristä eduskuntaan valittu kansanedustaja. Hämeessä 8.4. järjestettyyn eduskuntapuolueiden vaalikeskusteluun ei kutsuttu Tähtiliikettä, mutta siihen osallistui Liike Nyt, vaikka se ei edes ole puolue. Muissakin vaalipiireissä Tähtiliikettä on järjestelmällisesti syrjitty.

Tähtiliikkeelle lähettämässään kirjeessä Jokinen totesi:

”Muussa vaaleihin liittyvässä sisällössä noudatamme pelkästään toimituksellisia päätöksiä ja journalistisia periaatteita, joten aloitteellisuus, aktiivisuus ja kiinnostavuus saavat varmasti vastakaikua journalismissamme."

Tähtiliike ei ole ollut lainkaan esillä Yleisradion TV-uutisten lähetyksissä, vaikka niissä ovat saaneet julkisuutta myös eduskunnan ulkopuoliset pienpuolueet.

Myös MTV on Yleisradion tekemään päätökseen vedoten jättänyt Tähtiliikkeen eduskuntapuolueille järjestettyjen vaalikeskustelujen ja muiden vaaliohjelmien ulkopuolelle.

Yhden eduskuntapuolueen jättäminen television vaaliohjelmien ulkopuolelle vääristää eduskuntavaalien tulosta. Tähtiliikkeen syrjiminen saattaa vaikuttaa ratkaisevalla tavalla eduskunnan kokoonpanoon ja myös hallituspohjaan.

Vaadimme, että Yleisradion hallitus vapauttaa viipymättä Jouko Jokisen yhtiön uutis- ja ajankohtaistoiminnan johtajan tehtävästä.

Tähtiliike ja sen eduskuntaryhmä asettavat ehdokkaan vaaliin, jossa uusi Yleisradion hallintoneuvosto valitaan.

Helsingissä 11.4.2019

 

Seppo Hauta-aho

Seitsemän tähden liike rp:n puoluesihteeri

Harri Lindell

Tähtiliikkeen eduskuntaryhmän pääsihteeri