BYROKRATIA LISÄÄNTYY JA MAASEUTU AUTIOITUU

 

Maaseudun kehittyminen ja ihmisten vaikutusmahdollisuuksien heikkeneminen täällä maaseudulla alkaa huolestuttaa todella.

Maatamme on uhkaamassa ympäristöministeriön puuhaamat kaavoitus – ja rakennuslaki. Se on saattanut Suomen byrokratian pakkopaitaan.  Suomen omaleimainen kuva on hämärtynyt, kun Suomi on puristettu ruuhka-Euroopasta otetun mallin mukaiseksi.

Kaavoitus- ja rakennuslain olennaisin sisältö on ollut byrokratian lisääminen, kaava kaavan päälle ja yksityisen omistaman maan saattaminen virkamiesten määräysvaltaan.  Byrokratian lisääntyminen on viime aikoina herättänyt voimakasta vastustusta kansalaisten keskuudessa.  Poliitikot ovat puhuneet byrokratian keventämisestä ja ihmisten vaikutusvallan lisäämisestä heitä koskeviin asioihin.  Ympäristöministeriön esitykset lyövät näitä vähentämispyrkimyksiä korvalle.

Virkamiesten määrä ja valta on kasvanut ja kansalaisten mahdollisuudet saada asiansa puolueettomien tuomioistuinten tutkittavaksi ovat vaikeutuneet.  Ovatkohan lakiesitykset päässeet livahtamaan kansanedustajien ohi?

Koko Suomen maankäyttö, pohjoisen perukoita myöten on sidottu ympäristöministeriön virkamiesten sormenpäihin.  Uuden kaavoitus- ja rakennuslain olennaisin piirre on ympäristöviranomaisten halu määräillä.

Maaseudun ei annettaisi kehittyä itseohjautuvasti myönteisesti.  Säädökset vaikeuttavat maaseudun kehittämistä, maatalousyrittäjien ja muiden maaseudulla asuvien toimeentulo sekä kansalaisten oikeutta valita asuinpaikkansa ja kesäasuntonsa paikka.

Maaseutu halutaan pakkopaitaan.  Maaseudun väestön kädet halutaan sitoa ja virkakoneistolle halutaan antaa totaalinen kaavoitusvalta.

Ympäristöviranomaiset puhuvat kauniita sanoja.  Esityksiä puolustellaan sillä, että ne edistävät ympäristösuojelua, lisäävät kunnan päätösvaltaa ja yksinkertaistavat kaavajärjestelmää.

Ympäristöviranomaiset vaikenevat siitä, että sen ottaessa vallan hyväksymillään valtakunnallisilla suunnitelmilla ja yleiskaavoilla, kuntien päätösvalta olisi näennäistä.  Halutaanko maasta tehdä suuri luonnonsuojelualue, jossa ihmiset asuvat ennen pitkää erikokoisissa taajamissa?  Siltä näyttää.

Pitkän aikaa on tuntunut siltä, että Suomi pannaan kaavoituksen avulla jonkinlaiseen suojeluun.  Luonnonsuojelun varjolla harrastetaan selvää piilososialisointia.  Minua kummastuttaa puheet, joissa maanviljelijöitä pidetään luonnon pahimpina vihollisina.  Todellisuudessa maanviljelijät pyrkivät pitämään luonnonsuojelutasapainoa yllä.  Tämä tasapaino, kun on pitkällä tähtäimellä koko leivän kasvattaminen, maanviljelyksen edellytys.

Lupaukset päätösvallan siirtämisestä kuntatasolle ovat harhaanjohtavia.  Ympäristöviranomaiset ovat päinvastoin keskittämässä valtaa itselleen.  Valtakunnallisissa ympäristösuojeluohjelmissa ja seutusuunnitelmissa määrättäisiin yleiskaavoitusta sitovasti, missä sijaitsisivat suuret luonnonsuojelualueet, ydinvoimapaikat ja suuret kaatopaikat.  Näissä kenelläkään ei olisi mahdollisuutta valittaa.  Maanomistajat ovat jo menettäneet oikeutensa omalle maalle rakentaa.  Tiukka kantatila tarkastele täällä Pirkanmaalla estää omalle maalle rakentaa ja myydä asuntotontteja.  Vain kunnan maalle saa rakentaa. 

Asuminen halutaan keskittää Keski-Euroopan mallin mukaisesti taajamiin.  Tämän seurauksena palvelujen saanti ja eläminen maaseudulla tulee vaikeutumaan entisestään.  Samalla estetään kansalaisia muuttamasta maaseudulle pois taajamien saasteista ja rasituksista.

Nyt äänestäjät herätkää ja alkakaa toimimaan ennen kuin on liian myöhäistä.  Tampereen kaupunkiseudun kahdeksan kunnan välinen yhteistyö tähtää kyllä esityksissään ja tavoitteissaan siihen, että taajamien lievealueiden rakentaminen vähenee ja tiivistävä rakentaminen lisääntyy.

Näyttää siltä, että valta keskittyy seutuhallitukseen ja kuntajohtajakokouksiin.  Ja siellä tehtyihin päätöksiin ei kunnanhallituksessa ja valtuustossa saa tehdä muutoksia. 

Nyt on muutos välttämätön.  Nykymeno jakaa maan ja kansan.  Suomessa on toteutunut Matteus-ilmiön: jolle paljon on annettu, sille paljon lisää annetaan, jolle vähän on annettu, sekin vähä otetaan pois.

Valtiovalta on kurittanut puolustuskyvyttömiä kuten lapsiperheitä, työttömiä, eläkeläisiä ja sairaita.

Tavoittelen paikkaa eduskunnassa ajaakseni Pirkanmaalaisten etuja.  Haluan edistää oikeudenmukaisuutta, rehellisyyttä, huolenpitoa ja arjen turvallisuutta, paikallisuutta ja maaseudun elinvoimaisuutta sekä vastuullista ja järkevää alueiden kehittämis- ja ympäristöpolitiikkaa.  Puolustan yksityisautoilua ja vapaata liikkuvuutta.  Kristilliset arvot kunniaan.  Tasapainoien talous ja työllisyys.

Haluan edistää suomalaisten oikeutta valita itse asuinpaikkansa ja asumismuotonsa.  Maaseudun tulee olla yhdenvertainen asumismuoto kaupunkiasumisen kanssa.  Pakkotiivistämistä ei tarvita, sillä Suomessa on tilaa.  Suomen tulee olla sotilaallisesti liittoutumaton – puolueeton maa.  EI NATOLLE, Itsenäisyys ja oma raha, Suomen pakolaiskiintiötä ei ole syytä nostaa.  Nämä ovat keskeisiä Seitsemän tähden liikkeen tavoitteita, joihin olen sitoutunut.

Raili Naskali

yrittäjä ja maatilan emäntä

ylioppilas, merkonomi

Pirkkala

Pirkanmaa

numero 72