Inhimillisyyttä vanhustenhoitoon

Peter Fryckman 3.4.2019

 

 

Valitettavasti olemme viime vuosina joutuneet lukemaan kuinka vanhukset näkevät nälkää, makaavat omissa ulosteissaan tai jopa kuolleena hoitokodissa parikin viikkoa kenenkään huomaamatta. Tuntuu, että tälläiset uutiset ovat arkipäivää nyky Suomessa.

Näin ei saa olla. Asiaan pitää saada muutos, ja se pitää tapahtua nopeasti. Yhtenä parhaista keinoista pidän kunnollisen korvauksen maksamista omaisille vanhusten kotihoidosta. Nykyinen järjestelmämme maksaa 24/7 kotihoidosta joitakin satoja euroja kuukaudessa, tämä ei ole riittävä korvaus ollakseen todellinen vaihtoehto useimmille perheille. Kuitenkin hoito hoivakodissa maksaa minimissäänkin €1500/kk.

Kotihoidolla on huomattavasti positiivisia vaikutuksia. Se parantaa vanhusten sosiaalista elämää ja elämän laatua, vanhus saa elää osana perhettään. Tämä lisää yhteisöllisyyttä, opettaen nuoremmillekin läheisistä huolenpidon kulttuuria laitokseen työntämisen sijaan. Terveydenhuollon menoihin tällä olisi odotettavissa pitkä-aikaisvaikutus, henkinen hyvinvointi tuo myös fyysistä terveyttä.

Kotiin omaishoitajalle maksettava palkka jää myös paikalliseen talouteen kiertämään, eikä karkaa ulkomaille veroparatiiseihin. Ei pidä väheksyä paikallisessa taloudessa kädestä käteen kiertävän rahan kerrannaisvaikutusta talouden piristäjänä.

Työllisyyteen tuolla olisi huomattava merkitys, moni työtön voisi työllistyä suoraan omaan kotiinsa, useita työpaikkoja myös vapautuisi muilta aloilta. Näiden poistuvien työttömyyskorvausten ja asumistukien yms. vaikutus alentaa myös käytännössä kotihoidon kustannuksia.

Hoitokotien kuormituksen keventäminen oletettavasti myös parantaa niissä asuvien vanhusten hoitoa, varsinkin mikäli vaadimme riittävän henkilökunnan määrän suhteessa asukkaisiin.

Jotain tälle asialle täytyy tehdä, ja nopeasti, se on varmaa. Vanhukset eivät ole rasite, vaan rikkaus. He ansaitsevat kunnioituksemme ja arvoisensa huolenpidon, aivan kuten hekin pitivät meistä aikoinaan huolta.

Peter Fryckman

Helsingin vaalipiiri