Ilmastonmuutos

Peter Fryckman 6.4.2019

 

 

Ilmasto muuttuu, se on varmaa. Mikä sitten on ihmisen osuus ilmaston muutokseen, onkin vaikeampi osoittaa. Me ihmiset tapaamme ajatella ilmastoa aivan liian lyhyellä aikajänteellä. Sadanvuoden aikajänteellä tarkasteltuna ilmasto onkin lämmennyt noin yhden asteen verran, mutta tuhannen vuoden takaisista lämpötiloista ilmasto ei ole lämmennyt edes 0.1 C astetta. Lienee siis hieman liioiteltua puhua ilmastokatastrofista?

By Dilaudid - Original graphic by Robert A. Rohde, edited by Dilaudid., CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org

Oli totuus ilmastonmuutoksen ja sen syiden suhteen mikä hyvänsä, tulee meidän pyrkiä suojelemaan sekä ilmastoa, että luontoa kokonaisuutena parhaamme mukaan. Tehtaiden ja voimaloiden jätepäästöt ovat meillä Suomessa jo erittäin hyvällä tasolla. Se mihin täällä tulisi jatkossa enemmän panostaa, on uusien puhtaiden teknologioiden kehittäminen, joita voimme markkinoida muuallekin, ja näin vaikuttaa saastumisongelmaan huomattavasti laajemmin kuin vain oman maamme osalta.

Esimerkkinä tälläisestä teknologiasta ovat biohiili suodattimet, joilla voidaan ottaa ravinteet talteen suuristakin hulevesimääristä, estäen näin vesien rehevöitymistä. Suodattimena toimiva biohiili toimii myös kasvualustana, joten ravinteet eivät mene hukkaan. Tällä voidaan vähentää sekä maanviljelyksen ravinnekuormitusta vesistöissä, että palauttaa huuhtoutuneet ravinteet peltoon.

Vaikka luonnonsuojelu onkin erittäin tärkeää, meidän ei silti tule tehdä sitä liikaa maamme kilpailukyvyn kustannuksella. Tekemällä energiasta ja tuotannosta liian kallista, tuhoamme oman taloutemme, ja sitä myöden mahdollisuutemme edes vaikuttaa asioihin isommassa mittakaavassa. Suomen hiilidioksidi päästöt olivat 0,166% koko maailman päästöistä vuonna 2011, ja osuutemme vain pienenee jatkuvasti. Käytännössä saastutamme siis jo nyt niin vähän, ettei meidän tekemisillämme ole enää mitään vaikutusta maapallon ilmastoon.

Yksinkertaisinkin ihminen tajuaa tuon, että kun kokonaispäästömme ovat tuhannesosan luokkaa maailman päästöistä, mikään yksityisautoilun rajoittaminen tai sähköautojen ostamiseen pakottaminen ei vaikuta ilmastoon. Vielä vähemmän vaikuttaisi maidon tai lihan verottaminen niin ettei tavallisilla ihmisillä ole enää varaa ostaa niitä, ja samalla vielä tuhottaisiin kotimainen maatalouselinkeino. Sopiikin ihmetellä, ovatko näiden ehdotusten tekijät todella näin tyhmiä, vai onko heillä muita motiiveja taustalla?

Järkevämpää olisikin oman taloutemme tuhoamisen sijaan koittaa vaikuttaa muiden maiden saastuttamisongelmaan, sekä politiikan- että teknologian kehittämisen keinoin. Mikäli pidämme maamme kilpailukyvyn ja koulutustason korkealla tasolla, pystymme vaikuttamaan maailman asioihin aivan eri tavalla kuin itua syövien sandaaleissa tallustelevien vihervarpusten Suomi, jonka isoin vientiartikkeli olisi kierrätyskartongista valmistetut banderollit. Luonnosta on pidettävä huoli, mutta se tapahtuu parhaiten pitämällä myös maan taloudesta ja kansasta huoli. Olemme nähneet miten luonnolle käy kehitysmaissa, joilla ei ole varaa sitä suojella.

Peter Fryckman
Tähtiliike, Helsingin vaalipiiri
Ehdokas nro: 78