Pitääkö Pekkarinen meitä idiootteina?

Mauri Nygård 3.4.2019

 

Risto Suvanto

 

EU:n parlamenttiin pyrkivä Mauri Pekkarinen kirjoitti energiasta. Hän pitää puuenergian ohella päästöttömänä myös tuulivoimaa ja ydinvoimaa. Nykykielessä päästöttömyydellä tarkoitetaan sitä, että ei tuoteta hiilidioksidia ilmakehään.

Hiilidioksidia ei siis pääse ilmaan puiden kaadossa, kuljetuksessa, teiden rakentamisessa kuljetuksia varten, puiden istutuksessa, harvennuksessa, metsäkoneiden valmistuksessa, voimalaitosten valmistumisessa. Vastaavasti fossiilista energiaa ei siis käytetä sata metriä korkeiden metallitornien ja tuulimyllyjen laitteistojen valmistuksessa, ei metsäteissä, kuljetuksissa, johtoverkoston rakentamisessa, kaiken vanhan puhdistamisessa, vaikka tuulienergian hinta kielii siitä, että paljon on työtä tehty, ennen kuin töpselistä sähköä saadaan. Ja atomienergia sitten: vaikka yhtäkin voimalaitosta Suomessa on rakennettu yli kymmenen vuotta, niin ilman ilmaan päässyttä hiilidioksidia se on tapahtunut! Työläisten henkilöautotkin liikkuvat työmatkoilla puhtaasti, vaikka muutoinhan ne ovat erittäin saastuttavia ja tuomittavia. Kun atomienergia on EU:n märittelemänä puhdasta, niin siitä jollain kummallisella tavalla seuraa, että monien mielestä myös sähköautojen energia on puhdasta.

Tähän kaikkeen haluaa myös Mauri Pekkarinen meidän kirjoituksensa perusteella uskovan. Uskommeko, olemmeko niin suuressa määrin idiootteja kuin johtajamme ja EU olettavat? Lehtikirjoittelun ja artikkeleiden perusteella meillä kansalaisilla, äänestäjillä, ei ole omia aivoja lainkaan.

Kun EU on laatinut päästökauppajärjestelmän, niin atomi- ja tuulienergia on jätetty järjestelmän ulkopuolelle. Se tarkoittaa piilotukea näille energiamuodoille.

Kaikesta energian käytöstä syntyy siis hiilidioksidia. Erään tutkimuksen mukaan puuenergiasta vähiten, toisen toisin. Toinen on myös kysymys siitä, mikä on hiilidioksidin merkitys ja osuus maapallon kasvihuonekaasuista. Olen nähnyt arvioita yhdeksän ja alle 30 prosentin väliltä. Silti on toki mahdollista, että juuri lisäys hiilidioksidissa saa aikaiseksi lämpenemisen ketjureaktion.

Sitten on tarkasti selvittämättä, mikä on ihmisen osuus hiilidioksidin lisäyksessä? Tulivuorista tullee jotain ja ainakin suurista metsäpaloista. Sitä tulee eläimistä ja maaperästä. Laskelmissa ei ole mukana sekään, mitä sinänsä hyödylliset metsäojitukset ovat saaneet aikaiseksi. Maaperän turve palaa nyt aikaisempaa nopeammin tuottaen hiilidioksidia ilmaan. Jne. On myös huomattava, että maapallon kylmeneminen kääntyi kohti lämpenemistä jo 1800-luvulla.

Tietomme ovat siis kaiken kaikkiaan kovin vajavaiset ilman tahallista sumutustakin.

Mauri Nygård

Kokkola
eduskuntavaaliehdokas 99
Vaasan vaalipiiri