Velallisten tuki ry:n vuoden 2019-2023 hallitusohjelma Vappuna 1.5.2019

Liisa Mariapori 13.5.2019

 

 

”Kansanmurha” lopetettava ja kansan ”Ihmisoikeudet” palautettava, syrjintä, kidutus, tappo lopetettava, ”velkavankeus” lopetettava.

 

1)      Ns. Norjan mallin  mukainen Totuusfoorumi.

90-luvun laman ja oikeuslaitoksen uhrien asiat hoidetaan kuntoon. Päätökset korjattava ja korvattava. 

2)      Velkojen vanhentumisaikoja lyhennettävä  ja velkojan vastuuta nostettava.

3)      Velkojan vastuu ja velallisen vastuu oltava tasapainossa keskenään.

4)      Koko ulosotto on lopetettava kannattamattomana ja ihmisoikeuksia loukkaavana. Ulosotossa on tällä hetkellä 580.000 saatavaa ja saatavien määrä on 5 miljardia. Näistä saatavista 75 % on saatavia, jotka alun perin olisivat kuuluneet kuntien itsensä maksettavaksi asiakasmaksulain perusteella (terveys- ja sairaanhoitomaksuja.)

5)      Kaikki perintäluvat peruttava hyvän hallinnon vastaisina ja ihmisoikeuksia loukkaavana.

6)      Ulosotto- ja perintäkulut on kohtuullistettava ja koko valtionhallinnon tulospalkkausjärjestelmä poistettava.

7)      Ulosotto- ja perintä pitää perustua velkakirjaan tai laskuun, joka esitettävä ja kulut maksaa aina velkoja.

8)      Ulosotossa ja perinnässä pitää velallisen aina voida sopia maksusta ja mahdollisista takaisinmaksueristä, jotta maksut velallisen elämäntilanteen mukaisia.

9)      Ulosotossa vapaakuukausien määrä vuosittain pitää olla 4 kuukautta, jotta velalliselle jää ns. hengästystauko ja mahdollisuus myös omien asioiden hoitamiseen.

10)   Pikavippifirmat pitää saada pois Suomen markkinoilta lakkauttamalla yksipuoliset tuomiot summaarisessa menettelyssä, jossa velkakirjaa tai laskuja tai velan perustetta ei tarvitse esittää.

11)   Luottotietorekisterit lakkautettava ja velkojan vastuu palautettava lainsäädäntöön.

12)   KELA lakkautettava. Suojaverkko on Sipilän hallituksen toimien johdosta pudonnut pois jo keskituloisiltakin, köyhistä puhumattakaan.

13)   Ylisuuri ja rikollisesti toimiva  virkakoneisto suljettava puhdistuksen ajaksi.

14)   Yksipuoliseen tuomioon perustuvat pakkohuutokaupat peruttava ja velan perusteet tutkittava uudestaan.

15)   Valtioneuvoston, pankkien ja koko virkakoneiston tekemät laittomuudet saatava erikoistutkintaan.

16)   Oikeuslaitos on Oikeusministeriön käskytysvallan alaisuudessa. Oikeuslaitos on suljettava ja virkarikoksiin syyllistyneet tuomarit poistettava järjestelmästä ja oikeuslaitoksesta tehtävä Oikeuslaitos sanan varsinaisessa merkityksessä.

17)   Yrittäjien oikeusturva saatava kuntoon ja ryöstöverotus lopetettava.

18)   Viron mallin mukainen verotus saatava Suomeen

19)   200.000 virkamiestä saatava tuottavaan työhön.

20)   PK-yrittäjien arvonlisäveron alarajaa nostettava 75.000 euroon, jolloin uusien yritysten aloittaminen helpottuu.

21)   Konkurssituomiot lopetettava – sovintoratkaisut ja neuvottelut käyttöön.

22)   Vahat konkurssipesät lakkautettava 3 vuodessa ja varat jaettava samassa ajassa.

23)    Rajat kiinni. Ensin pitää työllistää kaikki suomalaiset ja vasta tämän jälkeen voidaan palkata ja mahdollisesti ottaa maahan uusia työntekijöitä.

24)   Verotuksen pitää perustua lakiin – ei mielivaltaan tai verotarkastajien tekemiin johtopäätöksiin.

25)   Verotarkastus nykymuodossaan lopetettava. Verohallinnon rooli pitää olla neuvova ja ohjaava, jotta yhteiseen tavoitteeseen verokertymän karttumisesta päästään.

26)   Verohallinnon perimiä viivästysseuraamuksia ja veronkorotuksia on kohtuullistettava ja yrittäjän joutuessa maksuvaikeuksiin, ne on kokonaan poistettava.

27)   Maahan on saatava hätätilahallitus, joka koostuu asiantuntijoista, ei virkamiehistä tai poliitikoista. Uusi kokonaisvaltainen ajattelutapa otettava käyttöön.

28)   Korkokatto, joka korkeintaan 10 %, vuokrakatto ja vuokrien verotus kaikilla samanlainen.

29)   Pienten eläkkeiden tasokorotus 500 euroa, jolloin eläkeläiset tulevat toimeen omillaan.

30)   Aktiivimalli lopetettava ja työllistämisen mahdollisuuksia pk-sektorilla lisättävä.

31)   Terveyden- ja sairaanhoidon oltava suomalaisille ilmaista ja turhien papereiden pyöritys lopetettava.

32)   Täystyöllisyys, mikä edellyttää sitä, että Verohallinnon tehtävät kokonaisuudessaan arvioidaan uudestaan.

33)   Poliittiset virkanimitykset lopetettava ja virkaan nimitettävä aina pätevin.

34)   Virkamiehet saatava vastuuseen tekemistään virkavirheistä.

35)   Virkamiehillä pitää olla vahingonkorvausvastuu tekemistään virkavirheistä.

36)   Eläkeläisten verotus pitää vastata palkansaajien verotusta ja eläkkeet on sidottava palkkaindeksiin, jotta eläkeläiset pärjäävät omillaan ja eläkeläisillä on ostovoimaa.

Helsingissä 1. päivänä toukokuuta 2019.

 

Liisa Mariapori

Tähtiliikkeen eurovaaliehdokas nro 221

Velallisten tuki ry:n puheenjohtaja

mariapori@luukku.com