Yhteiskunta

Jorma Laatu 25.3.2019

Yhteiskuntaa ei johdeta kuin yritystä, jolla on ainoastaan yksitotuus ja uskomus, että vaihtoehtoja ei ole.

Jorma Laatu

 

Suomen poliittinen järjestelmä ei ole pystynyt uudistumaan 90-luvun laman jälkeen, jos katsotaan tapaa millä valtion velkataakka on kasvanut velattomasta yhteiskunnasta ylivelkaiseen yhteiskuntaan. Tämä velka pitäisi jättää nuorisolle? Suurin syy löytyy yksisuuntaisesta ajattelu tavasta ja uskomuksesta Euroopan unioniin, että Euron liityttämisen jälkeen kaikki ongelmat olisivat ratkaistu. EU ja Euro hoitaa meidän omatkin ongelmamme ilman omaa poliittista päätöksen tekoa.

Katsotaan mitä Euroopan unioni on meille antanut. Vapaakauppa alueen, näin oli myös EEC-sopimuksen nojalla. Vapaan liikkumisen valtiosta toiseen ennen liikuttiin passin kanssa. Nyt yli 30.000 pakolaista on siirtynyt Suomen yhteiskunnan maksettavaksi, näin EU:n vapaa liikkuminen on meitä kiittänyt. Entä EU valtioiden yhteisesti sovittu pakolaisten ensimmäisen maan kirjaamissopimus? Kaikki EU valtiot rikkovat tätä sopimusta räikeästi ja suojelevat vai omaa yhteiskuntaa. Entä EU:n yhteisvaluutta Euro? Olemme päässeet maksamaan muiden maiden velkoja ja olemme kurjistaneet omaa vientiteollisuutta liian vahvan euron takia. Muut Pohjoismaat pärjäävät hyvin omilla valuutoillaan valuutta joustaa, kun maailman markkinoilla on ongelmia. Entä Euro-valuutan Suomessa? Jos valuutta ei jousta, tehdään Kiky-sopimus sisäinen devalvaatio lisää työaikaa ja vähempi palkkaa eli palkansaaja maksaa ylikalliin Euron vientiongelmat. (Stora Enso isot Yt-neuvottelut 18.3.2019 Oulu.

Käynnissä on erikoinen kilpalaulanta siitä, kuka ilmastonmuutoksen hillitsemisen nimissä ampuu Suomea eniten jalkaan, kuka eniten kieltää kaiken ja kuka eniten vie elämisen edellytyksiä koko maasta. (Suora lainaus Sirkka-Liisa Anttilan kirjoituksesta.)

Millä tavalla EU on Suomen maataloutta kyykittänyt? Tiloja oli Suomessa vuonna 1995 oli 96.000 kpl ja nyt noin 50.500.kpl lähes 48% vähemmän. Mennään suurtuotanto edellä mikä sopii erittäin hyvin suurille EU tuottaja maille ja niiden intressiin. Entä eläinten hyvinvointi, esim. hullunlehmäntauti, sikojen PRRS-tauti ja viimeisenä sairaiden eläinten myynti elintarviketeollisuudelle. Tähän mukaan kannattaa ottaa Venäjään kohdistuneet pakotteet, joita EU määräsi. EU antoi heti hedelmä-vihannestuottajille tuotantoon liittyviä korvauksia, entä Suomalainen maidontuottaja? He saivat tapella lähes vuoden, että saivat edes jotakin. Näin EU kohtelee tasapuolisesti jäsenvaltioita! Kuinka paljon maataloudesta on hävinnyt työpaikkoja ja eri arvoistanut maakuntien kehittymistä.

Entä Sote-uudistus? Olisi varmaankin tuonut tarvittavia uudistuksia terveydenhuoltoon, mutta hyvä kun kaatui, että ehditään tekemään tarvittavia korjauksia Sote-uudistukseen myös verotukseen liittyvien ongelmakohtien takia. Miltä tuntuisi, kun maksat kaikki velvoitteesi yhteiskunnalle verojen muodossa säntillisesti niin kuin Suomalainen tekee. Yhteiskunta ostaa terveydenhuolto palveluja suurelta kansainväliseltä terveydenhuoltopalveluja tuottavalta yritykseltä. Yrityksen pääasiallinen tehtävä on tuottaa maksimaalinen voitto yrityksen omistajille tässä asiassa ei ole mitään ongelmaa. Ongelma löytyy siitä, millä tavalla tämä maksimaalinen voitto tehdään. Onko kyseessä törkeä verokikkailu pääomasijoittajien kautta vai muulla tavalla, jolloin yrityksen tulos saadaan siirrettyä muualle ennen yrityksen Suomeen maksettavia veroja. Tämän tyyppiseen toimintaan pitää pystyä kansallisen lain säädännön nojalla vaikuttamaan, vaikka olisi EU:n kilpailu lain säädännön vastainen. Kyseistä toimintaa jo harjoitetaan yksityisen terveyden ja vanhustenhuollon puolella.

Suomen luonnonvarojen käyttö oikeus. Suomella on suuret luonnonvarat verrattuna muihin EU-valtioihin kuten metsä, mineraali, vesi ja kaunis luonto. Näiden varojen käyttöoikeuteen liittyvissä pulmissa pitäisi ottaa mallia Norjalta. Norja kun aukaisi öljykenttiään kansainvälisille toimioille, velvoitettiin yrityksiä noudattamaan kaikkia Norjan lakeja. Myös verokikkailu kiellettiin siirtohinnoittelun tai muulla tavalla. Tässä asiassa pitäisi ottaa Suomen mallia Norjasta ja pitää kansallinen luonnonvarojen käyttöoikeuksiin liittyvä lainsäädäntö omissa hyppysissä, eikä mennä ylikansallisten sopimusten perässä, koska nämä sopimukset on tehty suuryrityksille.

Minun teesini. Suomea pitää pysty kehittämään tasapuolisesti, meillä pitää olla hallittu maahanmuuttopolitiikka, puolustaa Suomen itsenäisyyttä hallitsematonta globalisaatiota vastaan, taistella tasa-arvon ja köyhyyden poistamiseksi, puolustaa Suomen puolueettomuutta. Näiden seikkojen takia olen lähtenyt mukaan politiikkaan. Ainoastaan Seitsemän tähden liikkeen r.p ohjelmassa, korostuivat minulle tärkeät asiat.

 

Jorma Laatu

Oulu/Haukipudas
eduskuntavaaliehdokas 164
Oulun vaalipiiri