Inhimillistä politiikkaa

Janne Ahonen 7.4.2019

 

 

Palveluiden kehittämisestä tulee käydä avointa keskustelua ennen kuin lyödään vaihtoehtoja lukkoon. Keskustelua tulee käydä siitä, mitä tuotetaan ja miten. Vähälle huomiolle ovat jääneet viimeisten vuosikymmenien aikana karsitut ennalta ehkäisevät palvelut kuten lapsiperheiden kotipalvelu, joka on perheiden jaksamisen kannalta tärkeä palvelu. Vanhusten palvelut on heikennetty. Samoin on karsittu lasten koulunkäyntiin liittyviä tukipalveluita ja kouluruokailua on jatkuvasti vähennetty. Ihmisen hyvinvoinnin kannalta on suuri merkitys sillä, mitä palveluja tarjotaan ja miten ne tuotetaan.

Muun muassa Kokoomuksen johtama hallitus on nostanut keskittämisen ja kuntien kasvattamisen yhdeksi pakkokeinoksi turvata palvelut.  Mitään laskelmia keskittämisen eduista ei kuitenkaan ole esitetty. Palveluiden tuottamiseen on yhä enemmän käytetty yksityisiä yrityksiä, joka on osoittautunut suurvoittojen tavoitteluun ja unohdettu inhimillisyys. Monipuolinen palvelun tuottaminen toisaalta edistää laadukkaiden palveluiden kehittymistä, mutta peruspalveluiden yksityistämisessä on myös riskejä. Palveluiden hankinnasta tulisi tehdä suunnitelmalliset riskinarvioinnit, jolloin hankinnasta aiheutuvat seuraukset huomioitaisiin päätöksenteossa monipuolisesti. Hallitsematon yhtiöittäminen voi saattaa peruspalvelut demokraattisen valvonnan ulottumattomiin ja ohjata verorahat kunnasta ja jopa maasta ulos. Palveluiden hankinnasta päätettäessä tulisi kiinnittää huomio tarkoituksenmukaisuuteen, huomioida ympäristönäkökulma, jotta päätöksen myötä ei tule verorahojakin ulkoistettua.

Isot muutokset tulee pitää hallinnassa, jotta virta ei vie venettä.

Ihmisen puolesta

Janne Ahonen

Varsinais-Suomen vaalipiiri