EU:n vaikutukseltaan olemattomat päätökset?

Janne Ahonen 24.4.2019

 

 

Tuntuuko siltä, että EU:ssa tehdään vaikutukseltaan olemattomia päätöksiä esimerkiksi ympäristönsuojelun kannalta? Pelastuuko maailma, jos muovipillien valmistus, myynti ja käyttö kielletään? Ei varmasti vielä tällä toimenpiteellä pelastu.

Toimenpide, mikä auttaisi luontoa selviytymään, voisi olla muovien kierrätysasteen nostaminen. Suomessa muovit jo kerätään, lajitellaan ja uusiokäytetään kohtuullisen hyvin. Toisin on mm. useissa alikehittyneissä maissa.

Suomessa on kuitenkin vielä kierrätyksen tehostamisenkin mahdollisuus. Lainsäädäntöä pitäisi muuttaa siten, että myös teollisuusmuovit kelpaavat kierrätysmuoviksi. Nyt ne menevät energiajakeena poltettavaksi energian tuotantoon. Kemialliselta koostumukseltaan useat teollisuudessa käytettävät muovit ovat samoja kuin kuluttajapakkauksissa käytettävät muovit. Teknisiä ongelmia kierrättää myös teollisuusmuoveja ei siis olisi. Ongelma on lainsäädäntö. Tilanne ei ole kestävän kehityksen mukaista!

Meppiehdokas,

Janne Ahonen

Tähtiliike